Stavba nové observatoře

 

Někdy v polovině roku 2007 se začíná tento, zdá se nekonečný, příběh. Příběh který začíná samotnou úvahou o stavbě nového pozorovacího domečku. Původní pozorovatelna zatím ještě stojí a nějaký čas určitě stát bude. Hlavním důvodem vleklé výstavby nové pozorovatelny, je vlastně existence té stávající. Ale pomalu začínají převažovat důvody, které vyústily v zahájení přípravných prací na nové pozorovatelně. Hlavní nedostatky stávající stavby, jsou její nevyhovující rozměry, nešťastná poloha se zacloněným jižním horizontem a nepohodlí spojené s cestováním a převážením výbavy z příliš vzdáleného bydliště.

Veškeré dění na této stránce budu zaznamenávat v následujícím chronologickém sledu.

 
  • 03.03.09. - Dokončení hrubé projektové dokumentace

  • 18.12.09. - Kompletně přepracována projektová dokumentace

  • 03.02.10. - Stavba ohlášena

  • 07.04.10. - Změna plánu

  • 26.05.10. - Stěhování pozorovatelny

  • 12.01.12. - Oživení starého vlákna

 
Projektová dokumentace
 

 

Jedná se pouze o hrubé provedení samotné stavby. Hlavní domek se skládá ze dvou částí, pozorovatelna a odpočívárna. Původně se mělo jednat o zděnou stavbu s dřevěnou střechou, ale po přehodnocení situace, jsem usoudil, že bude dostačující celodřevěná stavba. Podlaha je členěna do dvou výrazných úrovní, které spojuje schod. Odsuvná celodřevěná střecha bude poměrně značný masivní blok a na její zhotovení padne většina materiálu ze stávající pozorovatelny. V projektu jsou zaneseny pouze ty nejdůležitější rozměry a prvky nosné konstrukce, od nichž se již další postupy pouze odvíjejí a není nutné jimi výkres komplikovat. Stavba je navrhovaná již podle jistých součástí, zvláště vzhledem k posuvu střechy, které již vlastním a počítám s nimi, proto nejsou v projektu rozkresleny. Výkres, jak je možné ve formátu pdf stáhnout, má pouze informativní charakter a vypovídá o přibližném vzhledu a způsobu provedení stavby. Osobně nedoporučuji striktně podle něho postupovat. Tento výkres je kompletně předělaný a s největší pravděpodobností je to konečná verze. (poslední aktualizace 10.12.09.)

 

 

Ohlášení stavby

 

Konečně jsem se dostal na úřad s hromadou vyplněných dokumentů k ohlášení stavby. K této příležitosti jsem si vytvořil malou situační koláž umístění stavby, jako jakýsi motivační úvod na startovní čáře (viz obrázek níže). Také jsem se definitivně rozhodl zrušit původní pozorovatelnu. Její demontáž plánuji ještě do konce zimy.

 

 
 

Změna plánu

 

Byl jsem nucen významně přehodnotit situaci a plnění snů odložit na dobu neurčitou. Což v podstatě znamená, že letos se určitě ke stavbě pozorovatelny nedostanu. Současnou fotografickou nouzi bych však chtěl provizorně řešit přestěhováním současné observatoře z pozemku rodičů, domů na střechu garáže. Ta však potřebuje novou krytinu a tak ani to stěhování není zrovna na spadnutí. Snad se to ale  během několika příštích týdnů opravdu podaří.

 
 

Stěhování pozorovatelny

 

Z původního stěhování pozorovatelny na střechu garáže sešlo a tak nezbylo nic jiného než najít jiné místo. To se nakonec našlo hned za domem na střeše sklepení. Výhled na jih je tam sice omezen, ale nejhorší je umístění pouličního osvětlení. Nejbližší lampa je vzdálená pouze 30m. Tuto lampu bude potřeba co nejefektivněji zaclonit, nebo ještě lépe zcela potemnit.

 
 
Oživení starého vlákna
 
Na popud Kamila Fryše oživuji staronové téma. Připomněl mi, že jsem opravdu na novou pozorovatelnu zapomněl. Bohužel však musím konstatovat, že ani letos stavbu zřejmě nezahájím. Když jsem si vytáhl staré plány a pořádně se do nich zahloubal, zjistil jsem, že je bude potřeba znovu přepracovat. Také vkládám panoramatický obrázek, který pořídil Kamil při své předposlední návštěvě. Záběr je pořízen z místa kde bude stát nová pozorovatelna. Zcela vlevo je východ, střed je jih a vpravo je západ